Vzdělávání v sonografii v ČR je aktuálně roztříštěno do mnoha oborů. V mnoha aplikacích sonografie neexistuje rovnoprávný přístup k možnosti se kvalitně a certifikovaně vzdělat. V roce 2019 jsme provedli analýzu vzdělávacích programů všech medicínských oborů – ke stažení vzdělávání v sonografii v ČR – stav únor 2021

S rozvojem klinické sonografie nabízí ČSUM certifikované vzdělávání v těchto oborech sonografické diagnostiky:

  1. Základy klinické sonografie – vstupní kurz doporučený před vstupem do konkrétních podoborů sonografie, termíny zde
  2. Abdominální sonografie
  3. Transthorakální sonografie plic a hrudníku
  4. Muskuloskeletální sonografie – v přípravě
  5. Cévní sonografie – v přípravě
  6. Sonografie hlavy a krku – v přípravě

Nabízená kurikula odpovídají evropským parametrům a jejich absolvování by tedy mělo zaručovat kvalitu a současně uznatelnost na mezinárodní úrovni. Více viz Stanovisko ČSUM – Výuka klinické sonografie v ČR. ČSUM vidí potřebu vytvoření nabídky takovéhoto vzdělávacího systému v ČR a pracuje na jeho plném rozvoji.