Oznamujeme všem příznivcům ultrazvuku v medicíně, že 3. 10. 2020 oslavil báječné 90té narozeniny zakladatel naší společnosti a čestný člen jejího výboru Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc. Při té příležitosti byla jeho celoživotní práce pro medicínu oceněna zlatou medailí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Ta mu byla předána 1. října na malém slavnostním shromáždění, organizovaném Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Na tomto odkazu naleznete podrobnější informace, včetně obrazové dokumentace.

Výbor naší společnosti již dříve uspořádal slavnostní schůzi výboru, na které jsme s panem profesorem prožili několik velmi příjemných hodin v duchu přátelského posezení, povídání a našeho obdivu jeho duševní svěžesti. Schůze se jako host zúčastnil také předseda Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíně Doc. MUDr. Jozef Beňačka Ph.D., jako důkaz naší dlouholeté plodné a srdečné spolupráce.

Několik obrázků, dokumentujících atmosféru naší schůze:

V upomínku na tento den věnoval výbor panu profesorovi mimo jiné i památeční sondu sonografu ATL, se kterou pravděpodobně vyšetřoval v 70tých letech v ultrazvukové laboratoři LF MU. Sondu nám věnoval Ing. Radek Kubák, CSc., člen naší společnosti a majitel firmy Medata s.r.o.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.