Pro období 2021-2025 byl zvolen s platností od 7.12.2021 výbor ČSUM v tomto složení:

Předseda MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA
Místopředseda pro vnitřní záležitosti Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
Místopředseda pro vnější záležitosti MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.
Tajemník MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.
Členové výboru MUDr. Eva Kotulánová
MUDr. Lenka Mrázková
Pokladník MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.

Čestný člen společnosti
Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

Adresář výboru 

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA

Ortopedická klinika FZS UJEP 

Sociální péče 3316 

400 11 Ústí nad Labem

novotny@csum.eu

 

 
 

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

NZZ ortopedie a TVL

Jílkova 167

615 00 Brno

hrazdira@csum.eu

 

MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.

Klinika hepato-gastroenterologie IKEM

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha

gottfriedova@csum.eu

 

MUDr. Eva Kotulánová

Oddělení UZ diagnostiky KZM

FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53

656 91 Brno

kotulanova@csum.eu

 

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.

FN Královské Vinohrady

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

vyhnanovska@csum.eu

 

 

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D. 

Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.

Tepelská 867/3a

353 01 Mariánské Lázně

hess@csum.eu

 

MUDr. Lenka Mrázková

Diagnostické centrum Olšanská, s. r. o.

Olšanská 7

130 00 Praha

mrazkova@csum.eu