Pro období 2021-2025 byl zvolen s platností od 7.12.2021 výbor ČSUM v tomto složení:

Předseda

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Místopředseda pro vnitřní záležitosti

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Místopředseda pro vnější záležitosti

MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.

Tajemník

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.

Členové výboru

MUDr. Eva Kotulánová

 

MUDr. Lenka Mrázková

Pokladník

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.

 Čestný člen společnosti  Prof. Ivo  Hrazdira, MD, DrSc.

Adresář výboru 

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA

Ortopedická klinika FZS UJEP 

Sociální péče 3316 

400 11 Ústí n. Labem

 

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Místopředseda ČSUM

NZZ ortopedie a TVL

Jílkova 167, 615 00 Brno


MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.

Klinika hepato-gastroenterologie IKEM

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha


MUDr. Eva Kotulánová

Odd.UZ diagnostiky KZM

FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno

 

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.

FN Královské Vinohrady

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

 

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D. 

Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.

Tepelská 867/3a

353 01 Mariánské Lázně

 

MUDr. Lenka Mrázková

Diagnostic. centrum Poliklinika Olšanská

Olšanská 7

130 000 Praha