ČSUM je tu i pro studenty.

Studenti medicínských a příbuzných oborů se mohou stát členy naší společnosti. U nás naleznou přístup k odborným materiálům, mohou se kontaktovat s kolegy, kteří se sonografií zabývají profesionálně. Získají přehled o pořádaných akcích, kterých se rovněž mohou zúčastnit.

Některé fakulty již mají výuku sonografie ve svých sylabech, např. jako nepovinné kursy pro pregraduální studenty. Nabízí se zde i prostor pro různé studentské vědecké práce.