Vážení a milí studenti medicíny, medicínských a přírodovědeckých oborů, 

Česká Společnost pro Ultrazvuk v Medicíně (ČSUM) Vás zve do svých řad. Sonografie se v dnešní době začlenila do většiny medicínských oborů. Ve světě je běžné, že se studenti již během pregraduálního studia seznamují s fyzikálními základy práce s ultrazvukem, dokáží se naučit používat současnou přístrojovou techniku a při opuštění lékařské fakulty jsou schopni vyšetřit základní orgánové systémy a rozeznat fyziologický nález od patologického.

Výuka anatomie se mění a sonografie se stává významným didaktickým doplňkem. V dalších ročnících jsou poté studenti díky sonografii neustále vystavení nutnosti opakování topografické anatomie. V klinických oborech se výuka nezaměřuje pouze na fyzikální vyšetření s popisy nálezů zobrazovacích metod odborníky oboru Radiologie a zobrazovací metody, měla by ale zahrnovat i klinickou sonografii – UZ vyšetření provedené přímo odborníkem v daném oboru s cílem odpovědí na klinické otázky přímo u pacienta, popř. bráno jako pomocné bed-side vyšetření napomáhající v dalším diagnosticko-terapeutickém algoritmu ,,online,,. Mnoho dříve naslepo vykonávaných intervencí se dnes neobejde bez sononavigace. V rozvoji je i terapeutický ultrazvuk. 

Vážení a milí studenti, bez sonografie se ve svém budoucím profesním životě nejspíše neobejdete. Protože však výuka tak jak ji zde popisujeme na lékařských fakultách bohužel zatím nefunguje, je naší snahou pomoci v jejich rozvoji a propagaci. Jednou z cest je i podpora vás – studentů. 

Co přináší studentům členství v ČSUM? Za minimální členský poplatek 100 Kč ročně se stáváte členy nejen ČSUM, ale i Československé Biologické Společnosti (ČsBS) a hlavně Federace evropských UZ společností (EFSUMB). V rámci členství můžete získat i zvýhodněné předplatné kvalitního UZ časopisu Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound. V rámci těchto členství můžete mimo jiné např.:

  • účastnit se za zlevněný poplatek akcí přímo pořádanými nebo zaštiťovanými ČSUM,
  • účastnit se za zlevněný poplatek akcí EFSUMB,
  • máte přístup na vzdělávací obsah stránek ČSUM i EFSUMB,
  • v rámci EFSUMB se můžete přidat ke studentské sekci, sledovat týdenní sonografický Case of the week, prohlížet si studentský UZ atlas, v rámci kongresu EFSUMB pak můžete participovat ve studentských sekcích a účastnit se vzdělávacích bloků určených pro pregraduální studenty,
  • vyměňovat zkušeností mezi sonografisty všech oborů medicíny a
  • pořádat o podporu při řešení problémů týkajících se USG praxe či o podporu vědecké činnosti na poli sonografie.

 

Těšíme se na vás!

 

Za výbor ČSUM 

MUDr. Milan Kocián