Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.Udělujete tímto souhlas společnosti Česko-slovenská Biologická společnost, z.s. se sídlem Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Pavilon A35 (CEITEC), 625 00 Brno (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, tituly
 • adresu, telefonní číslo
 • e-mail
 • odbornost, pracoviště
 • souhlas/nesouhlas se zasíláním novinek (newsletter)
 • oblasti odborného zájmu
 • status studenta, pracujícího či důchodce
 • údaj o předplatném časopisu

2. Jméno, příjmení, titul, adresu, telefonní číslo, e-mail, odbornosti a pracoviště, status studenta/pracujícího/důchodce, údaj o předplatném časopisu a oblast oblasti odborného zájmu je nutné zpracovat za účelem poskytování informací o novinkách a akcích pořádaných naší společností, zpřístupnění a užívání členské sekce a fakturaci poplatků spojených s našimi službami. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vaší registrace na webu. Ukončením Vaší registrace na webu se zavazujeme veškerá Vaše data do jednoho měsíce smazat a dále neuchovávat.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.