1.Udělujete tímto souhlas společnosti České společnosti pro ultrazvuk v medicíně, z.s. se sídlem Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 776/11, 400 11, Ústní nad Labem, dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, tituly
 • adresu, telefonní číslo
 • e-mail
 • odbornost, pracoviště
 • souhlas/nesouhlas se zasíláním novinek (newsletter)
 • oblasti odborného zájmu
 • status studenta, pracujícího či důchodce
 • údaj o předplatném časopisu

2. Jméno, příjmení, titul, adresu, telefonní číslo, e-mail, odbornosti a pracoviště, status studenta/pracujícího/důchodce, údaj o předplatném časopisu a oblast oblasti odborného zájmu je nutné zpracovat za účelem poskytování informací o novinkách a akcích pořádaných naší společností, zpřístupnění a užívání členské sekce a fakturaci poplatků spojených s našimi službami. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vaší registrace na webu. Ukončením Vaší registrace na webu se zavazujeme veškerá Vaše data do jednoho měsíce smazat a dále neuchovávat.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.