Dne 17.června 2021 proběhlo na Plicní klinice v Hradci Králové pod hlavičkou Kurzu hrudní a plicní sonografie pro lektory zaštítěné EFSUMB setkání zástupců ČSUM a ČPFS.  Pod vedením pana primáře Sedláka jsme měli možnost diskutovat na podobou a formou vzdělávání v sonografii hrudníku a plic v ČR. Hlavní náplní byly odborné prezentace na aktuální témata oboru s diskuzí a praktickým vyšetřováním pacientů. Setkání zakončilo udělení prvních licencí pro ustanovení lektorů pro další praktickou realizaci vzdělávacího programu. Výsledkem je otevření oficiálního vzdělávání Transthorakální UZ hrudníku a plic organizačně pod ČPFS zaštítěné ČSUM, vše dle evropských parametrů definovaných EFSUMB. Ukončené vzdělávání je totožné s programy v okolních evropských zemích, garance ČPFS a ČSUM jako národní společnosti zastupující EFSUMB v ČR má zajistit uznatelnost certifikátů na evropské úrovni. První kurz je plánován na podzim tohoto roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.