Reakce na návrh ČPFS – kód sonografie pleury a plic

 

 

V loňském roce byla naše společnost (ČSUM) konzultována Českou pneumoftizeologickou společností (ČPFS) k návrhu obsahu návrhu kódu UZ pleury (aktuálně je kód v jednání pod č. 25153). Dle zápisu vaší pracovní skupiny byl tento v březnu 2020 projednáván. Rád bych upozornil, že s představou ČPFS nemůžeme souhlasit. ČSUM naopak jako zástupce EFSUMB (Evropské Federace Společností pro Ultrazvuk v Medicíně a Biologii) v ČR ctí evropský směr výuky a kontroly kvality klinické sonografie. Naše společnost zaštiťuje od roku 2017 i kurzy Sonografie hrudníku a plic společnostem, jejichž obsah výuky odpovídá evropským parametrům. Dle zápisu pracovní skupiny MZ byla k vyjádření konzultována Česká radiologická společnost (ČRS), která se ovšem věnuje sonografii hrudníku a plic zcela marginálně. Dovoluji si upozornit, že relevantní odbornou společností vhodnou ke konzultaci v této záležitosti je právě ČSUM.

ČSUM prezentovala ČPFS v loňském roce návrh vzdělávacího programu v sonografii hrudníku a plic, který by dle našich i evropských představ měl podmiňovat kvalitní vzdělání potřebné k tomu, aby mohl lékař klinik kvalitně provádět tato vyšetření. Náš návrh bohužel nebyl ze strany ČPFS akceptován. Z našeho pohledu jde nyní o aktivitu ČPFS jen ve směru zisku kódu zdr. výkonu bez garance jeho odborného provedení. Vzdělávací program oboru Pneumologie bohužel tč. negarantuje dostatečné kompetence atestovaných lékařů tohoto oboru k vykonávání kvalitní sonografie.

Vzhledem k postavení a cílům ČSUM je proto mou povinností konstatovat, že ČSUM nesouhlasí se schválením návrhu vzniku kódu 25153 ve formě, v jaké byl navržen. Současně přikládám náš návrh vzdělávacího programu, ve kterém by odpovídalo dosažení Základní úrovně kompetencí znění aktuálního návrhu kódu 25153 ze strany ČPFS. Současně si dovoluji poznamenat, že obsahem navrhovaného výkonu je vyšetření patologií, které jsou zcela běžné nejen v plicním lékařství, ale i v dalších interních oborech, pediatrii, chirurgii, infekčním lékařství, všeobecném praktickém lékařství a mnoha dalších oborech. Proto je omezení na nositele výkonu této jedné konkrétní odbornosti nelogické. Současně existují kódy 0913x, které při adekvátní úpravě ohodnocení mohou velmi dobře sloužit i v sonografii hrudníku a plic.

17.06.2020

Za ČSUM

MUDr. Milan Kocián

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.