Pracovní skupina pro sonografii periferních nervů a svalové tkáně.

Členové