UZ periferních nervů a svalové tkáně

Pracovní skupina pro sonografii periferních nervů a svalové tkáně.

Členové