Pracovní skupina pro muskuloskeletární ultrazvuk

Členové:

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Pozvánka na akci věnované sonografii v interní a tělovýchovné medicíně

 

SONODEN 2022 – Brno, 5.11.2022

Ultrazvuk dnes – nejen v TVL

 

Úvod

 

 • ČSUM, z.s. – novinky a vize do budoucna, Novotný T

 • USG sekce v rámci ČSTL, Illinger V

 • Historie ultrazvukového vyšetřování a ultrazvukové přístroje současnosti, Hrazdira L

 

 

Blok interní

 

 • Možnosti a limity Echokardiografie v TVL, Tuka V

 • Současný přístup k sonografii v urgentní medicíně, Škulec R

 • Miesto echokg a USG pľúc v Covid-pandémií a jej následkoch Beňačka J

 • Využití ultrazvuku v praktickým /TVL lékařem, Hess Z

 • Sonografie štítnice, Kotulánová E

 • Multiparametrické UZ vyšetření jater – neinvazívní diagnostika jaterních onemocnění, Gottfriedová H

 • Sonografie ledviny, Vyhnanovská P

 • Měření rychlosti pulzové vlny, Illinger V

 

Blok pohybového aparátu

 

 • Dynamická sonografie kloubů: od prostého zobrazení k interaktivnímu vyšetření, Mezian K

 • Využití ultrasonografie v diagnostice a terapii svalového zranění stehna, Neckař P

 • Role ultrazvukové navigace při zpřesnění a zefektivnění ortopedických intervencí, Novotný T

 • Ultrazvukový obraz nádorů pohybového aparátu, Pazourek L

 • Kazuistiky – pohyb aparátu ve fyzioterapii, Machač S

 

 

Změna programu vyhrazena