Prohlášení ČSUM

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, jako člen EFSUMB, se snaží podporovat rozvoj ultrazvukových metod v diagnostice i terapii napříč všemi obory medicíny. Snaží se přenášet poznatky, curricula a metodiky doporučené EFSUMB až k jednotlivým oborům a lékařům.  ČSUM v žádném případě nechce jakkoli omezovat jednotlivé odborné společnosti v tvorbě vlastních pravidel výuky a vzdělávání. Naopak její snahou je podporovat všemi silami rozvoj této moderní, neinvazívní metody. Jejím cílem je zajištění dostupnosti těchto vyšetření všem potřebným pacientům.

Vzhledem k neexistujícím pravidlům úhrad náročnějších ultrazvukových přístupů specialistou požaduje po Ministerstvu zdravotnictví, aby Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně stanovilo pravidla, jak uhradit vyšší úroveň ultrazvukového vyšetření specialistovi. Jasně stanovilo pravidla, která by platila jednotně napříč odbornostmi, jak pro erudované ambulantní specialisty, stejně tak pro specialisty na klinických pracovištích přímo řízených ministerstvem. Aby bylo jednoznačně řečeno, zda vyšetření hradí pacient nebo veřejný zdravotní systém, tak aby nebyl diskriminován pacient v péči jedné odbornosti oproti pacientovi v péči odbornosti jiné a lékař jedné specializace oproti lékaři specializace jiné se stejnou výši dosaženého vzdělání.

 Vzhledem k několikaletým marným snahám o nápravu cestami doporučených postupů se ČSUM obrátila o pomoc na jednotlivé zainteresované parlamentní výbory. Po urgenci odpovědi reagoval jeden z výborů PS Parlamentu PS ČR a to vyžádáním stanoviska MZ ČR, na které ani na naši reakci na něj ale zatím směrem k nám nereagoval.

Za výbor ČSUM

V Olomouci a Brně dne 7.9.2021

MUDr. Milan Kocián, předseda ČSUM

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., místopředseda ČSUM

Přílohy:

  1. Žádost o pomoc při nápravě trvající protiústavní diskriminace lékařů: Petiční výbor – Podvýbor pro lidská práva, Ústavně právní výbor a Výboru pro zdravotnictví PS Parlamentu ČR
  2. Žádost předsedy Ústavně právního výboru o vyjádření MZ ČR
  3. Odpověď ministra zdravotnictví ČR na dotaz předsedy Ústavně právního výboru PS
  4. Vyjádření ČSUM na reakci MZ ČR předsedovi Ústavně právního výboru PS
  5. Vyjádření ČSUM na reakci MZ ČR s popisem skutečností a jejich rozborem

 

Rozdělovník:

MZ ČR – Ing. Helena Rögnerová – náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění 

ČLK – MUDr. Milan Kubek a MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD. 

VZP – ústředí 

SZP – MUDr. Renata Knorová, MBA

Česká internistická společnost

SAS (sdružení ambulantních specialistů)

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Společnost pro studium a léčbu bolesti

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Česká endokrinologická společnost

Česká neurologická společnost

Česká společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii

Česká urologická společnost

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Česká pediatrická společnost

Česká chirurgická společnost

Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Česká revmatologická společnost

Česká společnost rehabilitační a fyzikální medicíny

Odborná společnost praktických dětských lékařů

Společnost všeobecného praktického lékařství 

Česká oftalmologická společnost

Česká dermatovenerologická společnost

Česká flebologická společnost

Česká gastroenterologická společnost

Česká hepatologická společnost

Koalice pro zdraví

Svaz pacientů České republiky

Zdravotnický deník 

ČLS JEP – prof.Svačina  a prof.Beneš 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.