Postoj ČSUM k plicní sonografii v době epidemie COVID-19 v ČR – podzim 2020

Plicní sonografie (LUS, lung ultrasound) je etablovaná metoda se statistickými parametry přesahujícími diagnostickou přesnost rentgenového vyšetření plic v mnoha aplikacích. Jednou z nich je i diagnostika zánětlivých postižení plic. Senzitivita a specificita LUS se zde daleko více blíží zlatému standardu (CT), ovšem s výhodami jí vlastními (absence ionizujícího záření, bezpečnost s opakovatelností v čase, bed-side metoda aplikovatelná v primární i nemocniční péči bez nutnosti transportu pacienta). ČSUM zaštiťuje výuku LUS od roku 2017 a podporuje rozvoj LUS v ČR.

V březnu 2020, v době kdy se v ČR potýkalo s COVID-19 jen minimum pacientů, obeslala ČSUM všechny relevantní odborné společnosti se souhrnem dosavadních poznatků o LUS v diagnostice a managementu pacientů s COVID-19. Sdílené informace byly ve velkém odbornými společnostmi ignorovány. V průběhu času ČSUM upozorňovala na webové vzdělávací aktivity věnované LUS a rizikům plynoucím z nesprávné praxe LUS. Ukázalo se, že krátké webináře či rychlokurzy nestačí k tomu, aby dokázali lékaři klinici ovládnout LUS s dostatečnou jistotou a metodu zdárně používat v denní klinické praxi. ČSUM na toto reagovala vytvořením certifikovaného vzdělávacího programu, o čemž opět informovala relevantní odborné společnosti. Tentokrát byla odezva kompletně uniformní = nulová. O možnostech LUS byl i informován i prof.Prymula.  

Ve stejné době došlo na Ministerstvu zdravotnictví (MZ) ke schválení nového zdravotního výkonu sonografie pleury a plic vyhrazeného pouze odbornosti pneumologie a ftizeologie, bez jakéhokoliv zajištění odborné garance provedení tohoto vyšetření, proti čemuž se ČSUM ohradila. Jednání na MZ ohledně spravedlivého finančního ohodnocení klinické sonografie obecně vyzněla jasně – ze strany plátců zdravotní péče v ČR není o tyto cost-efektivní metody skutečný zájem. Ze strany České Radiologické Společnosti (ČRS) byla publikována doporučení k provedení CT plic u pacientů se suspekci na COVID-19. Snaha o kontakt a spolupráci ČSUM a ČRS byla ze strany výboru ČRS odmítnuta, bez elementární slušnosti o tomto jakkoliv oficiálně ČSUM informovat.

Zatímco v okolních zemích a celém světě přispívá LUS k diagnostice a managementu pacientů nejen s (susp.) COVID-19, nemocnice se dovybavují UZ přístroji a vzdělávají své lékaře v LUS, u nás naráží ČSUM na každém kroku na problém, překážku či ignoraci. Nutno konstatovat, že ČR je v tomto ohledu nepoučitelná. V současné situaci bohužel nelze ze strany ČSUM udělat více, než konstatovat, že ráda podpoří LUS v jejím dalším rozvoji, jakmile systém připustí to, co je v okolních zemích běžné. Bohužel nelze v současné době dohánět ujetý vlak a je nyní nutno vyčkat na uklidnění situace a následně se pokusit dále šířit povědomí o možnostech plicní sonografie mezi lékaři, bojovat se systémem s cílem jejího uznání a současně se snažit garantovat její kvalitní provedení.

Tato reakce vznikla po přečtení souhrnu o diagnostice a léčbě COVID-19 (Farmakologická revue, Supplementum 1/2020, Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19), ve kterém je jasně zmíněna důležitá role časné diagnostiky a třídění pacientů na pacienty COVID-19 suspektní a nesuspektní, textu, jehož autoři na LUS kompletně zapomněli nebo o ní právě díky neinformovanosti vůbec neví.

Za ČSUM

MUDr. Milan Kocián

26.10.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.