Zde několik poznámek z webináře: Plicní sonografie u COVID – webinář efsumb 06.05.2020

Komentář:

V zemích s vysokou incidencí COVID-19 se ukázala plicní sonografie (LUS) jako velmi výhodná metoda k detekci a sledování nemocných. Nemocniční provozy se narychlo dovybavovaly UZ kapacitami. LUS je dobře propracovaná, vcelku jednoduchá, avšak málo využívaná metoda. Současná krize ukázala síly i slabosti LUS. Síly nám ukazují webináře a další prezentace. Lze v nich ale nalézt i spoustu slabin LUS, proti kterým se např. jeden z guru LUS (prof.Lichtenstein) snaží bojovat (tzv. koncept WICI). Zde jen pár komentářů z mé strany:

  • B-linie není známkou intersticiálního syndromu (IS). IS je nález tří anebo více B-linií v jednom mezižeberním prostoru zobrazeném pomocí bat-sign (tedy kolmo na průběh žeber). Správné zobrazení definuje relativně uniformní délku pleurální linie, na které počítáme počet B-linií, který potom rozhoduje o tom, zda nález označíme za fyziologický či patologický a pokud patologický, jak jej dále diferencujeme.
  • Existuje více vertikálních artefaktů než jen B-linie, které matou, nejsou patologické, ale mohou být při špatné interpretaci za B-linie považovány – se všemi důsledky pro další hodnocení nálezu. Názvy jako ,,comet tail artefakt,, či dokonce ,,small-B-line,, a podobně označují často právě tyto nepravé B-linie. Každý z těchto a mnoho dalších má svůj mechanismus vzniku jiný než B-linie a je třeba toto zohlednit, znát a umět správně diferencovat.
  • Správné nastavení přístroje a technika vyšetření velmi ovlivňuje výsledné zobrazení. Tloušťka pleurální linie a její nerovnosti mohou být dány jen špatným provedením vyšetření a nemusí značit patologii.
  • Vidíme velkou nejednotu navrhovaných protokolů LUS v rámci COVID-19. Např. na mnoha uvedených schématech se v bazální zónách u našich pacientů plíce vůbec nevyskytují a pohybujeme se zde již v oblasti břišní sonografie. Stejně tak přesné počítání mezižebří a poté ,,přesné,, označení polohy sondy považuji v klinické praxi za nemožné.
  • Ve výčtu nesprávných popisů by se dalo bohužel pokračovat.

 

Závěrem si dovolují konstatovat, že současná pandemie pomohla k rozšíření povědomí o LUS, ale současně narazila na nedostatek kvalifikovaných lékařů schopných tuto metodu správně používat. Jednodenní kurzy LUS nestačí ke správnému zvládnutí metody, už vůbec pak ne jednohodinové webináře. Mám obavy, aby uživatelé s elementárními znalostmi z takovýchto akcí nenabyli dojmu, že LUS ovládají!

 

06.05.2020 Milan Kocián

 

Poznámka:

Velmi hezké review v britském časopise Anaesthesia pěkně shrnuje aplikaci LUS v době pandemie COVID-19 a podrobněji se věnuje formě výuky LUS dostatečné k získání kompetence i s ohledem na aktuální pandemii – zaujímá tedy určitý kompromis. I tak jasně deklaruje nutný rámec výuky včetně role supervisora během praktického tréninku a vysloveně v poslední větě konstatuje ,,Ačkoliv podporujemem pragmatismus, lékaři klinici,kteří nezískali trénink a nemají přístup k mentorovi na svém pracovišti, by se zcela jasně neměli pokoušet o tuto diagnostickou modalitu.,, Plně s tvrzením souhlasím.

Text je volně ke stažení zde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15082

 

19.05.2020 Milan Kocián

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.