Placení členských příspěvků 

 

 1. Platba příspěvků pro rok 2022

Vzhledem ke vzniku samostatného spolku ČSUM, z. s. a s tím spojené nutné přeregistraci původních členů, je termín platby příspěvků pro rok 2022 individuální dle data přihlášení do společnosti.

 

 1. Platba příspěvků pro následující roky

Termín zaplacení členských příspěvků: do 31. března daného roku.

Příspěvek se platí převodem na účet společnosti: 7330966002 / 5500. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, který Vám byl přidělen při registraci. Pokud jste zapomněli Váš variabilní symbol nebo požadujete vystavení faktury, pište na email: info@csum.cz.

Údaje pro zahraniční platby: IBAN CZ76 5500 0000 0073 3096 6002, SWIFT RZBCCZPP 

 

SOUHRN PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ

 

 • Členský příspěvek

  • řádného člena: 500,- Kč/rok

 • Snížená výše příspěvků:

  • členský příspěvek pro studenty a seniory: 100,- Kč

 • Osvobození od příspěvků

  • osoby starší 70 let

  • osoby na mateřské resp. rodičovské dovolené
  • čestní členové ČSUM z. s.

V souvislosti s včasným neuhrazením členského příspěvku následuje:

  • upozornění emailem

  • po 3 měsících uzavření přístupu do členské sekce

  • po 6 měsících upomínka s navýšením poplatku o 100,-Kč

  • po 12 měsících ukončení členství