Placení členských příspěvků 

 


Termín zaplacení členských příspěvků: do 31. března daného roku.

Příspěvek se platí převodem na účet společnosti: 7330966002 / 5500. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, který Vám byl přidělen při registraci. Pokud jste zapomněli Váš variabilní symbol nebo požadujete vystavení faktury, pište na email: info@csum.cz.

Údaje pro zahraniční platby: IBAN CZ76 5500 0000 0073 3096 6002, SWIFT RZBCCZPP 

 

SOUHRN PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ

 

 • Členský příspěvek

  • řádného člena: 500,- Kč/rok

 • Osvobození od příspěvků

  • čestní členové ČSUM z. s.

V souvislosti s včasným neuhrazením členského příspěvku následuje:

  • upozornění emailem

  • po 3 měsících uzavření přístupu do členské sekce

  • po 6 měsících upomínka s navýšením poplatku o 100,-Kč

  • po 12 měsících ukončení členství