Od roku 2006 publikuje EFSUMB doporučení vztahující se k výuce a minimálním požadavkům na provádění ultrazvukového vyšetření lékaři jednotlivých klinických oborů. Toto vyšetření je zde chápáno jako rozšíření klinického vyšetření. Expanzí aplikací UZ napříč obory vzrůstá potřeba definování těchto standardů jak na obecné úrovni, tak i na úrovni jednotlivých aplikací relevantních pro konkrétní obory medicíny.

Základní oblasti, kde je využívána ultrazvuková diagnostika přímo  lékařem klinikem:

 • Echokardiografie (kardiologie, pediatrie)
 • Vaskulární ultrazvuk (angiologie, cévní chirurgie, neurologie)
 • Gynekologický a porodnický UZ
 • Nefrologicko-urologický ultrazvuk (nefrologie, urologie, pediatrie)
 • UZ břicha (interna, chirurgie, pediatrie, urologie)
 • Endosonografie GIT (gastroenterologie)
 • UZ hrudníku (interna, chirurgie, pediatrie)
 • Transkraniální vyšetření cév (neurologie, angiologie)
 • Vyšetření novorozenecké hlavičky (pediatrie)
 • Muskuloskeletální UZ (revmatologie, ortopedie, traumatologie, pediatrie, fyzioterapie a rehabilitace)
 • Fokusovaná sonografie napříč orgánovými systémy (intenzivní a urgentní medicína, praktické lékařství)
 • Dermatologický UZ (dermatologie, estetická medicína)
 • Kontrastní vyšetření UZ (CEUS) (napříč výše zmíněnými oblastmi)

Použití UZ je vysoce závislé na zkušenostech a znalostech vyšetřujícího. Vyšetřující má medicínskoprávní odpovědnost za závěry a rozhodnutí plynoucí z jeho UZ vyšetření. Odpovídající úroveň vzdělání a tréninku v UZ diagnostice je proto zásadní.

Výuka má být modulární a zohledňovat potřeby školence. Závěrem každé periody výuky má být zhodnocení kompetencí školence, které definuje oblasti, ve kterých již může školenec dále pracovat samostatně. EFSUMB proto definuje úrovně tréninku a zkušeností, od kterých se odvíjí přidělené kompetence.

Vyšetření je nutno dokumentovat, nejlépe i s doprovodným obrazovým materiálem. Je také nutno vyžadovat znalost a správné využití dalších vyšetřovacích metod (nejen UZ). Během výuky si vede školenec logbook, kam zaznamenává jednotlivá vyšetření a viděné patologie.  Požadavky na výuku musí zohledňovat i reálné možnosti (čas školence, čas a dostupnost školitele, finance, dostupnost kurzů). Výuka vyžaduje vlastní čas, prostor i zařízení.

 

Výuka

Vlastní výuka probíhá formou teoretického modulu a praktických modulů.

 

Teoretický modul

Tento modul je doporučen ve formě formálního kurzu. Dokument definuje obsah tohoto modulu – UZ fyzika, přístrojová technika, propedeutika UZ vyšetření, indikace k vyšetření, význam ostatních diagnostických metod, vztah UZ a potřeby dalších zobrazovacích vyšetření, dokumentace, ukládání snímků, medicínskoprávní problematika, vykazování pojišťovnám. Doporučení pro teoretický modul je ke stažení zde.

 

Moduly jednotlivých oblastí aplikace diagnostického UZ

Jsou sestaveny dle jednotlivých aplikací a každý z těchto modulů je rozdělen do 3 úrovní výcviku – základní, pokročilý a expertní.

Zahrnují jak teorii, tak i praktické aplikace se sylabem stavů, které by měl schopen školenec na dané úrovni výcviku zvládat. Pro každou úroveň je nutno vést sylabus a dosáhnout minimální počty vyšetření. Pro udržení kvalifikace v dané úrovni je zapotřebí i po jejím získání pokračovat v aktivní činnosti a dodržovat minimální frekvenci vyšetření.

Úroveň 1 – základní

 • Doba výcviku není vždy přesně stanovena, končí demonstrací teoretických a praktických dovedností školencem. Výcvik je veden lektorem úrovně 2-3, výjimečně i 1 s minimálně dvouletou praxí.
 • Získané schopnosti: provedení vyšetření bezpečně a precizně, odlišení normy od patologie, diagnostika běžných patologií, detekce stavů nutných k vyšetření uživatelem s vyšší úrovní.

Úroveň 2 – pokročilá

 • Doba výcviku je minimálně jeden rok trvalé klinické praxe po získání úrovně 1. Má být dosaženo dostatečného počtu vyšetření zahrnující celý rozsah patologií a procedur zahrnutých v sylabu pro tuto úroveň. Výcvik je veden lektorem úrovně 2-3, který má minimálně dvouletou praxí po nabytí této úrovně.
 • Získané schopnosti: vyšetření pacientů odeslaných uživateli úrovně 1, detekce a správná diagnostika téměř veškerých patologií, provedení základních UZ navigovaných intervencí, výuka UZ na úrovni 1 a 2 (zde po 2 letech praxe), schopnost výzkumu v oblasti UZ.

Úroveň 3 – expertní

 • Uživatel trávící podstatnou část pracovní doby UZ vyšetřováním, výukou a výzkumem v poli UZ.
 • Získané schopnosti: vyšetření pacientů odeslaných uživateli úrovně 1-2, specializované UZ vyšetření, provedení pokročilých UZ navigovaných intervencí, výuka UZ, výzkum v oblasti UZ, sledování pokroků v poli UZ a snaha o jejich implementaci.

 

Konkrétní popisy minim pro jednotlivé úrovně tréninku (teorie i praxe):

Gynekologicko – porodnický: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx3.pdf a http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx4.pdf

Gastroenterologický UZ (Abdomen): http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx5.pdf

Nefrologicko-urologický: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx6.pdf

UZ prsou: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx7.pdf

Vyšetření hlavičky novorozenců: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx10.pdf

Endosonografie GIT: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx9.pdf

UZ hrudníku: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx11.pdf

Muskuloskeletální UZ: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-14apx12.pdf s dodatkem pro revmatology: http://www.efsumb.org/guidelines/apx12-addition.pdf

UZ v intenzivní medicíně: http://www.efsumb.org/guidelines/2009-07-06apx13.pdf

Zde je zmiňováno pouze fokusované vyšetření zaměření na akutní stavy, toto vyšetření nenahrazuje komplexní vyšetření jednotlivých orgánových systémů dle specializací /viz výše.

CEUS: http://www.efsumb.org/guidelines/Appendix%2014%20Minimum%20Training%20CEUS%202010.pdf

UZ v dermatologii a estetické medicíně: http://www.seeco.es/index.php/en/sociedad-espanola-de-ecografia-2/acreditacion-2?id=87 (level 1) a http://www.seeco.es/index.php/en/sociedad-espanola-de-ecografia-2/acreditacion-2?id=88 (level 2)

Zdroj: MINIMUM TRAINING RECOMMENDATIONS FOR THE PRACTICE OF MEDICAL ULTRASOUND, http://www.efsumb.org/blog/archives/1156 a http://www.efsumb.org/guidelines/mintraining-feb2006.pdf

 

Zpracoval

Milan Kocián 6.2.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *