Legislativa

Přihlašte se prosím
*
Uživatelské jméno
Povinný údaj.
Please enter valid data.
*
Heslo
Povinný údaj.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
Přihlásit
 

Návrh na změnu úhrady výkonů 09135, 09137 a 09139 – srpen 2020

Dne 30.července 2020 proběhlo v Praze Pracovní jednání Pracovní skupiny k SZV MZd ČR. Součástí programu bylo i projednání žádosti ČSUM o úpravu kalkulace kódů 09135, 09137 a 09139. Popis jednání a závěry naleznete zde

 

Odhad reálných cen zdravotních výkonů všeobecných UZ kódů 0913x

Pokusili jsme se namodelovat výpočet reálné ceny UZ vyšetření skrývajících se pod kódy 0913x, které jsou vedeny jako všeobecné UZ kódy k vyšetření jednoho, dvou či tří orgánů. K výpočtu jsme použili reálnou cenu práce lékaře, cenu nákladů na pořízení a provoz přístroje a režijních nákladů. Výpočty a výsledky naleznete zde

 

Návrh na změnu úhrady výkonů 09135, 09137 a 09139 – květen 2020

Navrhujeme změny v nastavení úhrad výše zmíněných mezioborových zdravotních výkonů týkajících se UZ vyšetření. Plné znění našich argumentů naleznete zde

 

Úhrady UZ vyšetření ZP – stav v roce 2019

V listopadu 2019 jsme provedli analýzu aktuálního stavu úhrad UZ výkonů zdravotními pojišťovnami v ČR. Na základě výsledků se snažíme iniciovat diskuzi s MZ o narovnání současných nepoměrů.  Jsme si vědomi, že některým oborům medicíny nemusí naše snaha vyhovovat, ale za snahu o dosažení spravedlnosti se nestydíme. Kompletní analýzu a dopis ministru zdravotnictví naleznete zde.

 

Právní předpisy o zdravotnických prostředcích

Na stránkách MZ naleznete odkazy na dokumenty týkající se UZ techniky, převážně se jedná o zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.

 

Další texty k problematice legislativy ve vztahu k sonografii naleznete v sekci Praktické dotazy členů.