Plné znění aktuálních doporučení naleznete zde. Následuje stručný souhrn důležitých doporučení.

Desinfekce

V základě se doporučení neliší od již vydaných při práci s běžnými pacienty.

Zvláštnosti:

Úroveň desinfekce: Pro desinfekcí transparietálních i endokavitárních sond platí doporučení CDC použít nízký stupeň desinfekce, EPA pak schválila desinfekce účinné proti SARS-CoV-2 viru1. Pokud není nízká stupeň desinfekce dostupná (např. výpadek dodavatele), má být použito mýdlo a voda k ošetření sond a přístroje. Pokud je nutno použít sterilní krytí sondy, lze originální sterilní krytí určené pro tyto sondy nahradit např. sterilními rukavicemi.

Přístroj: Desinfekce zahrnuje veškeré části související s UZ přístrojem. Krytí může být použito jako fyzikální bariéra mezi klávesnicí/dotykovou obrazovkou a vyšetřujícím, vždy jako doplněk desinfekce. Pokud možno, je preferováno použití jednoho UZ přístroje vyčleněného k vyšetřování COVID-19 pozitivních nebo suspektních pacientů. Životnost viru na plastových površích je udávána až 72 hodin.

Pokud je použit UZ přístroj v prostředí s produkcí aerosolu (UPV, aplikace nebulizace atd.), je nutné použít vždy krytí celého UZ přístroje.

Průběh vyšetření

Doporučení AIUM2  doporučuje provádět aktuálně UZ vyšetření pouze u akutních neelektivních pacientů, popisuje přístup k pacientovi, vyhodnocení rizika nakažení tohoto pacienta COVID-19, použití ochranných prostředků, řeší pobyt pacientů v čekárnách, hygienu rukou personálu a práce s přístrojem. Tato doporučení jsou obecně platná, proto je lze doporučit i v našich podmínkách, na konkrétní znění odkazujeme na citovanou literaturu2.

Doporučení vyšetřovacího protokolu LUS-COVID bylo zveřejněno skupinou známých představitelů plicní sonografie pracujících právě v nejvíce zasažené severní Itálii3. Byly zpracovány záznamy 30 pacientů obsahující více než 60000 sonoobrázků. Jako ideální pro použití u infekčního pacienta se jeví přenosný přístroj (přístroj do kapsy, na bázi tabletu a podobně, tedy ne přenosný notebookový UZ přístroj). Je doporučeno obsluhovat přístroj dvěma uživateli – jeden z nich pracuje se sondou a druhý s přístrojem (nastavení UZ obrazu, ukládání dat). Je doporučeno zobrazovat interkostální prostor v jeho podélném průběhu pro zachycení co největšího úseku pleurální linie (samozřejmě po předchozí správné detekci pleurální linie pomocí bat signu v příčném řezu na mezižebří). Vyšetřováno je standardně 14 bodů na každé straně hrudníku (3 dorzálně, 2 laterálně a 2 ventrálně).

U sedícího pacienta je doporučen tento postup vyšetření:

V případě pacientů neschopných posazení je někdy obtížné vyšetřit dorzální partie, kterou jsou však označovány za ,,hot,, oblasti pro COVID-19 (predilekce postižení právě zde). Prioritou je tedy snažit se vytvořit i dorzální partie plic.

K vyšetření je doporučeno použití lineární a konvexní sondy, monofokusace a to na pleurální linii, nastavení nižšího mechanického indexu (začít na 0.7 a snižovat akustický výdej, dokud je zachována dobrá vizualizace), vypnutí THI, compoundingu, persistance.

Skórování

Pro každý skenovaný IC prostor je zaznamenáno skóre:

  • Skóre 0 – pleurální linie je hladká, nepřerušována, jsou přítomny A-linie
  • Skóre 1 – pleurální linie je nepravidelná, pod nepravidelnostmi jsou viditelné vertikální artefakty
  • Skóre 2 – pleurální linie je přerušena drobnou subpleurální konsolidací
  • Skóre 3 – skenovaná oblast pod pleurální linií je hyperechogenní (white lung) nebo obsahuje větší konsolidace

Výsledkem je pak souhrnné skore (0-42).

Zdroje včetně citované literatury:

1.Guidelines for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel, AIUM, https://www.aium.org/officialStatements/57

2.Quick Guide on COVID-19 Protections — Patient and Ultrasound Provider Protection, https://aium.s3.amazonaws.com/covid19/Covid19_Quick_Guide_PUPP.pdf

3. Proposal for international  standardization  of  the  use  of  lung  ultrasound  for  COVID-19 patients; a simple, quantitative, reproducible method, Gino Soldati et al., Journal of Ultrasound in Medicine,30.March 2020 online, https://doi.org/10.1002/jum.15285

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *