Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká (původně československá) společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii (ČSULB) vznikla v polovině 70. let minulého století jako součást Čs. Biologické společnosti (ČsBS). Od roku 1978 je společnost členem Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii (EFSUMB). Za dobu své existence uspořádala společnost jako hlavní pořadatel nebo spolupořadatel 2 mezinárodní konference (UBIOMED), 14 národních konferencí a mnoho dalších odborných akcí. Vedle toho uspořádala či zaštítila řadu seminářů a menších školících akcí. Nyní, ve snaze přizpůsobit se dynamickému rozvoji vědy a techniky naší doby, se naše společnost osamostatnila a stala se zapsaným spolkem. 

Co nás zajímá? 

Diagnostický ultrazvuk, pokud je používán v souladu s bezpečnostními normami, je pro pacienta nezatěžující, neinvazivní a libovolně opakovatelné vyšetření s velkou a okamžitou diagnostickou výtěžností. 

Doby, kdy bylo ultrazvukové vyšetření spojováno pouze s jednou temnou místností v nemocnici, jsou dnes minulostí. Dnes jsou UZ přístroje umístěné na většině nemocničních oddělení, ambulantní lékaři nosí přenosné přístroje k pacientům domů a přibývá lékařů, kteří mají u sebe vedle fonendoskopu kapesní ultrazvuk. Spolu přibýváním nových technologií v UZ diagnostice přibývá i poptávka po informacích z tohoto oboru, výukových materiálech, novinkách a vzájemných kontaktech. 

Kdo jsme?

ČSUM sdružuje lékaře a vědce různých oborů, kteří mají společný zájem, a to ultrazvukové vyšetřovací a léčebné metody, se všemi jejich četnými výhodami. Spojuje nás studium novinek, vzájemná komunikace, společný výzkum i poskytování poznatků ostatním kolegům formou pořádání seminářů, kongresů a kurzů. Jsme otevřeni všem, kdo přijdou s novým nápadem, zkušenostmi, kontakty a informacemi. Naši členové se aktivně kontaktují, máme vlastní skupiny na sociálních sítích, kde si vyměňujeme informace, rady a názory. Naše společnost žije.

Ambice:

Výměna informací a zkušeností sonografistů napříč všemi klinickými a vědeckými obory

Organizace kvalitní výuky sonografie

Poradenství v našem oboru, a to jak z odborné tak i technické stránky

Spolupráce s ostatními sonografickými společnostmi

Popularizace sonografie napříč klinickými obory

Dosažení adekvátního finančního ohodnocení za správně indikovanou a kvalitně provedenou klinickou či ambulantní sonografii

Vědecká a publikační činnost v oblasti sonografie


Co nabízíme registrovaným uživatelům?

Přístup do členské sekce našich webových stránek, kde je množství výukových materiálů.

Slevu na akcích pořádaných ČSUM

Komunikační prostředí s ostatními členy ČSUM

Automatické členství v Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii (EFSUMB) a  Světové společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (WFUMB).

Zvýhodněné předplatné odborného časopisu EFSUMB (Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound)

Členové výboru ČSUM

Každý, kdo chce přiložit ruku k dílu nebo i jen od nás získávat materiály a informace, je vítán!