ČSUM

Vážené kolegyně a kolegové, milí sonografisté, 

     Česká (původně československá) společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii (ČSULB) vznikla v polovině 70 let minulého století jako součást Čs. Biologické společnosti (ČsBS). Od roku 1978 je společnost členem Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii (EFSUMB). Za více než 45 let své existence uspořádala společnost jako hlavní pořadatel nebo spolupořadatel 2 mezinárodní konference (UBIOMED), 14 národních konferencí a mnoho dalších odborných akcí. Vedle toho uspořádala či zaštítila řadu seminářů a menších školících akcí. Od konce 20.století však aktivita společnosti i zájem dalších kolegů o vědecká setkání stagnovaly. Dokonce byla v roce 1998 pro malý zájem odborné veřejnosti přerušena i tradice mezioborových setkání sonografistů v Olomouci, která započala již v roce 1986.

V posledních letech však lze sledovat rozmach sonografie a jejích aplikací napříč klinickými obory. Sonografie se tak stává součástí klinického vyšetření a patří i do rukou ošetřujícího lékaře – ať již nemocničního nebo ambulantního. Objevují se nové diagnostické i terapeutické aplikace, některé aplikovatelné napříč odbornostmi, některé v úzce definovaných indikacích.

Česká společnost funguje pod názvem Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM) v rámci ČsBS dále. ČSUM je multioborovou společností nabízející zázemí pro rozvoj sonografie napříč obory medicíny a je nadále členem EFSUMB (full membership). Členové ČSUM jsou tak i současně členové EFSUMB i Světové společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (WFSUMB) se všemi členskými právy v rámci těchto nadnárodních společností.

Od roku 2018 jsme obnovili kongresovou tradici a pod názvem Sonoden se opět setkáváme jednou ročně při odborném programu. Společnost aktuálně zašťiťuje několik vzdělávacích akcí v sonografii a bude iniciovat další možnosti výuky. Členové ČSUM mají přístup do uzavřené členské sekce webu www.csum.cz s nabídkou vzdělávacích materiálů pro sonografii, mohou využít prostředí pro výměnu odborných informací, v rámci členství ve společnosti mají možnost získat velmi zvýhodněné předplatné odborného časopisu EFSUMB (Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound) a na některé vzdělávací aktivity dostávají členové ČSUM slevu.

Výbor ČSUM si proto klade pro následující volební období tyto základní cíle:

 • Podpora výměny zkušeností mezi sonografisty všech oborů medicíny
 • Podpora a organizace kvalitní výuky a vzdělávání v sonografii vycházejících z principů definovaných EFSUMB
 • Sdílení odborných informací v oblasti sonografie
 • Poradenství a podporu při řešení problémů týkajících se USG praxe, tvorba doporučení pro klinickou praxi
 • Spolupráce s ostatními národními i nadnárodními sonografickými společnostmi, převážně Slovenskou společností pro UZ v medicíně SSUM a EFSUMB
 • Dosažení adekvátního finančního ohodnocení za správně indikovanou a kvalitně provedenou klinickou či ambulantní sonografii
 • Stanovení technických kvalitativních podmínek pro vybavení pracoviště dle potřeb konkrétní oblasti sonografie
 • Popularizace sonografie
 • Podpora vědecké činnosti na poli sonografie

     Rádi bychom pokračovali i v původních aktivitách, ve kterých hrají významnou roli také kolegové technici a biologové. Jedná se zejména o:

 • metodickou a technickou pomoc při zavádění nových zobrazovacích technik,
 • distribuci významných informací, týkajících se problematiky bezpečnosti a kvality zdravotní péče (ISO 9001), uplatňování legislativy EU v oblasti prostředků zdravotnické techniky včetně kontroly kvality zobrazení a účinků ultrazvuku na živé organizmy,
 • přísun materiálu a informací z Evropské a Světové federace ultrazvukových společností a pracovních komisí IEC (elektrotechnické předpisy) a
 • iniciaci a ve spolupráci s MZ přípravu legislativy technických kontrol ultrazvukových diagnostických přístrojů.

     .

Členství v ČSUM je výzvou. Výzvou poznávat nové a hledat souvislosti s cílem lepší péče o naše pacienty. Pokud se rozhodnete tuto výzvu přijmout, rádi Vás přivítáme mezi námi.

V Olomouci, 27.09.2019

Milan Kocián

Předseda ČSUs