ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ

Kontakt

  NAŠE ADRESA

  I_

  E-MAIL & WWW

  info@csum.cz

  ČSUM je sekcí Československé biologické společnosti
  www.icsbs.cz

  Univerzitní kampus Bohunice
  Kamenice 5, Pavilon A35 (CEITEC),
  625 00 Brno