ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ

Kontakt

NAŠE ADRESA

Ing. Ladislav Doležal, CSc.
Vědecký tajemník ČSUM
Ústav lékařské biofyziky
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3, 775 15  Olomouc

E-MAIL & WWW

info@csum.cz

ČSUM je sekcí Československé biologické společnosti
www.icsbs.cz

Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5, Pavilon A35 (CEITEC),
625 00 Brno