Obchodní podmínky ČSUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ, z. s.  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) České Společnosti pro Ultrazvuk v Medicíně, z. s. (dále jen ČSUM) se sídlem Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní…

Vzdělávací program Abdominální sonografie

Vzdělávací program Abdominální sonografie je k dispozici ke stažení zde. Vzdělávací program obsahuje doporučované parametry výuky sonografie v daném zaměření. ČSUM ráda udělí záštitu jak k teoretické tak i praktické výuce v tomto oboru všem subjektům splňujícím nastavené požadavky. Aktuální nabídku certifikovaných kurzů naleznete zde.  Pokud máte zájem stát se školitelem…

Vzdělávací program UZ plic a hrudníku

Vzdělávací program Transthorakální UZ plic a hrudníku vytvořený a realizovaný ve spolupráci s Českou pneumoftizeologickou společností (ČPFS) je k dispozici ke stažení zde. Ukončené vzdělávání je totožné s programy v okolních evropských zemích, garance ČPFS a ČSUM jako národní společnosti zastupující EFSUMB v ČR má zajistit uznatelnost certifikátů na evropské úrovni.…