Prohlášení ČSUM ze dne 7.9.2021

Prohlášení ČSUM Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, jako člen EFSUMB, se snaží podporovat rozvoj ultrazvukových metod v diagnostice i terapii napříč všemi obory medicíny. Snaží se přenášet poznatky, curricula a metodiky doporučené EFSUMB až k jednotlivým oborům a lékařům.  ČSUM v žádném případě nechce jakkoli omezovat jednotlivé odborné společnosti v tvorbě vlastních pravidel výuky…

Postoj ČSUM k plicní sonografii v době epidemie COVID-19 v ČR – podzim 2020

Postoj ČSUM k plicní sonografii v době epidemie COVID-19 v ČR – podzim 2020 Plicní sonografie (LUS, lung ultrasound) je etablovaná metoda se statistickými parametry přesahujícími diagnostickou přesnost rentgenového vyšetření plic v mnoha aplikacích. Jednou z nich je i diagnostika zánětlivých postižení plic. Senzitivita a specificita LUS se zde daleko více blíží zlatému standardu (CT), ovšem…

Klinická sonografie aneb šetření na nesprávném místě

Klinická sonografie aneb šetření na nesprávném místě Klinická sonografie je sonografie prováděná ne specialistou v oboru Radiologie a zobrazovací metody, ale přímo lékařem klinického oboru. Běžná je v kardiologii (echokardiografie), gynekologii a rozvíjí se v angiologii (vaskulární sonografie). Proč nalezla v těchto oborech své uplatnění? Protože pomáhá a umožňuje klinikovi rychlou a okamžitou…

Reakce na návrh ČPFS – kód sonografie pleury a plic

Reakce na návrh ČPFS – kód sonografie pleury a plic V loňském roce byla naše společnost (ČSUM) konzultována Českou pneumoftizeologickou společností (ČPFS) k návrhu obsahu návrhu kódu UZ pleury (aktuálně je kód v jednání pod č. 25153). Dle zápisu vaší pracovní skupiny byl tento v březnu 2020 projednáván. Rád bych upozornil, že s představou…