Návrh na změnu úhrady výkonů 09135, 09137 a 09139 – srpen 2020

Návrh na změnu úhrady výkonů 09135, 09137 a 09139 – srpen 2020

Dne 30.července 2020 proběhlo v Praze Pracovní jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZd ČR. Součástí programu bylo i projednání žádosti ČSUM o úpravu kalkulace kódů 09135, 09137 a 09139. Návrhy ČSUM jsou k nalezení zde. Obecně jsme požadovali změnu nositele výkonu z L2 na L3 (provedení UZ vyšetření specialistou), úpravu vstupní…

Reakce na návrh ČPFS – kód sonografie pleury a plic

Reakce na návrh ČPFS – kód sonografie pleury a plic V loňském roce byla naše společnost (ČSUM) konzultována Českou pneumoftizeologickou společností (ČPFS) k návrhu obsahu návrhu kódu UZ pleury (aktuálně je kód v jednání pod č. 25153). Dle zápisu vaší pracovní skupiny byl tento v březnu 2020 projednáván. Rád bych upozornil, že s představou…

Plicní sonografie u COVID-19 – poznámky k Webináři EFSUMB 06.05.2020

Plicní sonografie u COVID-19 – poznámky k Webináři EFSUMB 06.05.2020

Zde několik poznámek z webináře: Plicní sonografie u COVID – webinář efsumb 06.05.2020 Komentář: V zemích s vysokou incidencí COVID-19 se ukázala plicní sonografie (LUS) jako velmi výhodná metoda k detekci a sledování nemocných. Nemocniční provozy se narychlo dovybavovaly UZ kapacitami. LUS je dobře propracovaná, vcelku jednoduchá, avšak málo využívaná…

Nálezy plicní sonografie u onemocnění COVID-19

Nálezy plicní sonografie u onemocnění COVID-19

Nálezy plicní sonografie u onemocnění COVID-19 Tato stránka má za cíl sloužit odborníkům v orientaci v použití plicní sonografie (LUS) v době aktuální pandemie. Snahou bude také prezentovat kazuistiky pacientů s COVID-19 a odkazovat na recentně se objevující publikace. Je nutno brát v potaz, že provedení plicní sonografie vyžaduje erudici a…

Co očekávat od sonografie břicha?

Co očekávat od sonografie břicha?

Dne 14.11.2019 se uskuteční akce ,,Co očekávat od sonografie břicha?,,. Velmi rádi bych pozvali na tuto výukovou akci všechny lékaře, kteří buď abdominální sonografii jako konziliární vyšetření požadují nebo ji sami praktikují. Přijďte diskutovat o postavení této metody v klinické medicíně.  Přihlašovat se můžete zde.