Prohlášení ČSUM ze dne 7.9.2021

Prohlášení ČSUM Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, jako člen EFSUMB, se snaží podporovat rozvoj ultrazvukových metod v diagnostice i terapii napříč všemi obory medicíny. Snaží se přenášet poznatky, curricula a metodiky doporučené EFSUMB až k jednotlivým oborům a lékařům.  ČSUM v žádném případě nechce jakkoli omezovat jednotlivé odborné společnosti v tvorbě vlastních pravidel výuky…

Setkání lektorů UZ hrudníku a plic

Dne 17.června 2021 proběhlo na Plicní klinice v Hradci Králové pod hlavičkou Kurzu hrudní a plicní sonografie pro lektory zaštítěné EFSUMB setkání zástupců ČSUM a ČPFS.  Pod vedením pana primáře Sedláka jsme měli možnost diskutovat na podobou a formou vzdělávání v sonografii hrudníku a plic v ČR. Hlavní náplní byly…

Postoj ČSUM k plicní sonografii v době epidemie COVID-19 v ČR – podzim 2020

Postoj ČSUM k plicní sonografii v době epidemie COVID-19 v ČR – podzim 2020 Plicní sonografie (LUS, lung ultrasound) je etablovaná metoda se statistickými parametry přesahujícími diagnostickou přesnost rentgenového vyšetření plic v mnoha aplikacích. Jednou z nich je i diagnostika zánětlivých postižení plic. Senzitivita a specificita LUS se zde daleko více blíží zlatému standardu (CT), ovšem…

Výročí zakladatele ČSUM Prof.Ivo Hrazdiry

Výročí zakladatele ČSUM Prof.Ivo Hrazdiry

Oznamujeme všem příznivcům ultrazvuku v medicíně, že 3. 10. 2020 oslavil báječné 90té narozeniny zakladatel naší společnosti a čestný člen jejího výboru Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc. Při té příležitosti byla jeho celoživotní práce pro medicínu oceněna zlatou medailí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Ta mu byla předána 1. října…

kniha Praktická muskuloskeletální sonografie pro lékaře a fyzioterapeuty

kniha Praktická muskuloskeletální sonografie pro lékaře a fyzioterapeuty

V nakladatelství Paido právě vyšla kniha doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc. a kolektivu s titulem Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty.    V knize se autoři pokusili shrnout možnosti ultrazvukového zobrazování pohybového aparátu, popsat nálezy nejčastějších patologií a upozornit i na další rozšířené možnosti využití této vyšetřovací techniky. Na…

Certifikované vzdělávání v sonografii

Certifikované vzdělávání v sonografii

ČSUM nabízí certifikované vzdělávání v sonografii. Aktuálně nabízíme certifikovaný vzdělávací program Transthorakální sonografie plic a hrudníku a od roku 2021 pak nově i vzdělávací program Abdominální sonografie. Další programy jsou v přípravě. Více informací naleznete zde.