Doporučení ostatních společností

Plné znění aktuálních doporučení naleznete zde. Následuje stručný souhrn důležitých

Článek pracovní skupiny Světové společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii

Od roku 2006 publikuje EFSUMB doporučení vztahující se k výuce a

5/5