Doporučení Americké společnosti pro ultrazvuk v medicíně (AIUM) u COVID-19

Plné znění aktuálních doporučení naleznete zde. Následuje stručný souhrn důležitých doporučení. Desinfekce V základě se doporučení neliší od již vydaných při práci s běžnými pacienty. Zvláštnosti: Úroveň desinfekce: Pro desinfekcí transparietálních i endokavitárních sond platí doporučení CDC použít nízký stupeň desinfekce, EPA pak schválila desinfekce účinné proti SARS-CoV-2 viru1. Pokud…

POCUS – position paper WFSUMB 2017

Článek pracovní skupiny Světové společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (WFUMB) prezentuje současný pohled na ultrazvukovou diagnostiku prováděnou lékaři různých klinických odborností. Tato diagnostika je označována zkratkou POCUS (z anglického Point Of Care UltraSound), česky volně přeloženo jako ultrazvuk v místě léčby pacienta (volně u lůžka pacienta – bed-side, může však…

Minimální požadavky na vzdělávání v UZ diagnostice – doporučení EFSUMB

Od roku 2006 publikuje EFSUMB doporučení vztahující se k výuce a minimálním požadavkům na provádění ultrazvukového vyšetření lékaři jednotlivých klinických oborů. Toto vyšetření je zde chápáno jako rozšíření klinického vyšetření. Expanzí aplikací UZ napříč obory vzrůstá potřeba definování těchto standardů jak na obecné úrovni, tak i na úrovni jednotlivých aplikací relevantních…