Kazuistika COVID-19 pneumonie

Případ ukazuje charakter postižení plic u COVID-19 zachycené pomocí LUS. Jedná se o pacienta bez významnějších komorbidit, na umělé plicní ventilaci. 5 dnů před vyšetřením pomocí LUS bylo provedeno CT vyšetření:    U pacienta bylo provedeno UZ vyšetření plic, pro orientaci o místě přiložení sondy poslouží toto schéma:    Vyšetření…