Abdominální ultrazvuk

Abdominální ultrazvuk

Pracovní skupina pro abdominální ultrazvuk Pracovní skupina sdružuje zájemce o vzdělávání a výuku v oblasti abdominální sonografie. Její členové iniciovali vznik vzdělávacího programu Abdominální sonografie i jeho praktickou realizaci. Pořádáme prezenční kurzy Abdominální sonografie – Základní kurz (jako úvod do tématiky a následného praktického vzdělávání) a Pokračující kurz (pro sonografisty…