Blog

Elastografie 2012

Ultrarychlé zobrazení ultrazvukem Velmi zajímavá informace, objasňující principy nové vývojové etapy sonografů, dané zvyšováním operační rychlosti počítačů. Vysvětluje podstatu ultrarychlého B-zobrazení, elastografie příčnou vlnou a ultrarychlého Dopplerovského zobrazení. Materiál byl dodán laskavostí společnosti Medata a.s.  InTech-Ultrafast_ultrasound_imaging     Další informace o elastografii příčnou vlnou Zde naleznete další  odkazy na zajímavé informace…

Elastografie v ultrazvukové diagnostice

Dne 20. listopadu 2013 uspořádal Biofyzikální ústav LF MU v Brně seminář „Elastografie v ultrazvukové diagnostice„, na kterém byly předneseny odborné přednášky pojednávající o biofyzikálních principech zobrazení elasticity tkání, elastografických metodách využívaných v medicíně a ultrazvukové elastografii střižnými vlnami. Přednášky byly doplněné o ukázky klinického využití elastografie a demonstraci ultrazvukového…

Co očekávat od sonografie břicha?

Co očekávat od sonografie břicha?

Dne 14.11.2019 se uskuteční akce ,,Co očekávat od sonografie břicha?,,. Velmi rádi bych pozvali na tuto výukovou akci všechny lékaře, kteří buď abdominální sonografii jako konziliární vyšetření požadují nebo ji sami praktikují. Přijďte diskutovat o postavení této metody v klinické medicíně.  Přihlašovat se můžete zde. 

Podmínky předplatného časopisu European Journal of Ultrasound/Ultraschall in der Medizin

Jako člen ČSUM máte možnost získat velmi výhodné předplatné tištěné verze časopisu EJU/AiM. Předplatné na rok činí aktuálně 1100 Kč a je splatné vždy k 31.01. roku, ve kterém máte zájem v předplatném pokračovat, případně s prvním registračním poplatkem při vstupu do společnosti. Tento poplatek je vybírán jako součást členského…