Euroson 2022 – zpráva z akce

Zpráva z akce – Euroson a WFUMB kongres 2022, Timisoara, Rumunsko, 25.-28.května 2022 Koncem května se po vynechání 2 ročníků uskutečnil opět výroční UZ kongres EFSUMB Euroson, tentokrát spojený s kongresem WFUMB, kongresem rumunské UZ společnosti SRUMB a studentské UZ společnosti STUC do jedné akce. Jarní Temešvár nás přivítal letním počasím, bohatým…

Prohlášení ČSUM ze dne 7.9.2021

Prohlášení ČSUM Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, jako člen EFSUMB, se snaží podporovat rozvoj ultrazvukových metod v diagnostice i terapii napříč všemi obory medicíny. Snaží se přenášet poznatky, curricula a metodiky doporučené EFSUMB až k jednotlivým oborům a lékařům.  ČSUM v žádném případě nechce jakkoli omezovat jednotlivé odborné společnosti v tvorbě vlastních pravidel výuky…

Nové publikace s UZ tematikou v CZ a SK jazyce

Rád bych upozornil na několik nových publikací v českém nebo slovenském jazyce, které se poslední dobou objevily na trhu:  Praktická echokardiografia od doc. Beňačky Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně od dr.Buršy Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně od dr.Kociána Praktická muskuloskeletální ultrasonografie od doc.Hrazdiry Praktická sonografia od doc. Beňačky…

Setkání lektorů UZ hrudníku a plic

Dne 17.června 2021 proběhlo na Plicní klinice v Hradci Králové pod hlavičkou Kurzu hrudní a plicní sonografie pro lektory zaštítěné EFSUMB setkání zástupců ČSUM a ČPFS.  Pod vedením pana primáře Sedláka jsme měli možnost diskutovat na podobou a formou vzdělávání v sonografii hrudníku a plic v ČR. Hlavní náplní byly…

Seznam školitelů VP Transthorakální UZ plic a hrudníku

Licence II. stupně MUDr. Rastislav Šimek , Plicní oddělení, KNTB, Zlín   Licence I.stupně Doc.MUDr.Martin Balík, PhD., EDIC, KARIM, VFN Praha MUDr. Filip Burša, PhD. , KARIM, FN Ostrava MUDr. David Havel, PhD., Klinika TRN, FN Plzeň MUDr. Vít Havel, Plicní klinika FN Hradec Králové MUDr. Vladimír Herout, Klinika TRN, FN…

Sonografie nervů

Sonografie nervů – základní kurz a ukázky aplikace botulotoxinu pod sonografickou navigací Kurz je vhodný pro neurologa se zájmem o sonografii nervů, zahrnuje přednášky a praktický nácvik. 30.9.2021 9,00-15,00 1.Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně garant kurzu – MUDr. Eduard Minks, Ph.D. přihlášky emailem:  eduard.minks@fnusa.cz

Chironax Frýdek-Místek s.r.o.

Chironax Frýdek-Místek s.r.o./Bextron s.r.o. . byl založen v roce 1993 jako ryze česká soukromá společnost. Náš nosný program tvoří výhradní zastoupení renomovaných evropských výrobců zdravotnické techniky, orientujeme se zejména na kvalitní přístroje vysoké technické úrovně. Naše společnost v současné době zaměstnává více než 30 pracovníků s vysokou profesní kvalifikací, mohou…

Vzdělávací program Muskuloskeletální sonografie

Vzdělávací program Muskuloskeletální sonografie je v přípravě – aktuální verze návrhu je k dispozici zde. Vzdělávací program obsahuje doporučované parametry výuky sonografie v daném zaměření. ČSUM ráda udělí záštitu jak k teoretické tak i praktické výuce v tomto oboru všem subjektům splňujícím nastavené požadavky. Aktuální nabídku certifikovaných kurzů naleznete zde.  Pokud máte…