Pracovní skupina pro abdominální ultrazvuk

Pracovní skupina sdružuje zájemce o vzdělávání a výuku v oblasti abdominální sonografie. Její členové iniciovali vznik vzdělávacího programu Abdominální sonografie i jeho praktickou realizaci. Pořádáme prezenční kurzy Abdominální sonografie – Základní kurz (jako úvod do tématiky a následného praktického vzdělávání) a Pokračující kurz (pro sonografisty s praxí a zájmem o prohloubení znalostí). Našim cílem je vytvoření a zajištění strukturované výuky odpovídající požadavkům sonografických společností v okolním zemích, sdružování odborníků i školenců v této oblasti a výměna našich zkušeností s konečným cílem rozvoje kvalitní abdominální sonografie v klinické i radiologické sonografické praxi.

Členové

MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D., Ordinace VPL, Mariánské Lázně

Prim. MUDr. Dana Kautznerová, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha

Prim. MUDr. Naděžda Machková, Klinické centrum ISCARE a.s., Praha

MUDr. Lenka Mrázková, Diagnostické centrum Poliklinika Olšanská, Praha

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D., Interní klinika FNKV, Praha

Následující kurzy

Abdominální sonografie – Základní kurz

Informace po kliknutí zde

Proběhlé kurzy