Pracovní skupina pro abdominální ultrazvuk

Členové:

MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, odborný garant kurzu

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D., Ordinace VPL, Mariánské Lázně

Prim. MUDr. Dana Kautznerová, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha

MUDr. Milan Kocián, Abt. für Anästhesie und Intensivmedizin, Asklepios Klinik, Burglengenfeld, Visual Medicine, Olomouc

Prim. MUDr. Naděžda Machková, Klinické centrum ISCARE a.s., Praha

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D., Interní klinika FNKV, Praha

MUDr. Lenka Mrázková, Diagnostické centrum Poliklinika Olšanská, Praha

Úvodní text:

Pracovní skupina sdružuje zájemce o vzdělávání a výuku v oblasti abdominální sonografie. Její členové iniciovali vznik vzdělávacího programu Abdominální sonografie i jeho praktickou realizaci. Pořádáme prezenční kurzy Abdominální sonografie – Základní kurz (jako úvod do tématiky a následného praktického vzdělávání) a Pokračující kurz (pro sonografisty s praxí a zájmem o prohloubení znalostí). Našim cílem je vytvoření a zajištění strukturované výuky odpovídající požadavkům sonografických společností v okolním zemích, sdružování odborníků i školenců v této oblasti a výměna našich zkušeností s konečným cílem rozvoje kvalitní abdominální sonografie v klinické i radiologické sonografické praxi.