Výbor společnosti

s platností od 3. 1. 2019

  

Předseda
Místopředseda

MUDr. Milan Kocián
Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, PhD.

Vědecký tajemník Ing. Ladislav Doležal, CSc.


Členové

prim. MUDr. Eva Kotulánová

Čestný člen výboru
MUDr. Iva Tomášková, PhD.
Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.

prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.
Adresář výboru 

MUDr. Milan Kocián
předseda
Visual Medicine s.r.o. 
Jiráskova 122/11
779 00  Olomouc 
E-mail:  milan@visualmedicine.cz

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, PhD.
místopředseda  
NZZ ortopedická ambulance 
Velkopavlovická 9 
628 00  Brno
E-mail: lhrazdira@volny.cz

Ing. Ladislav Doležal, CSc. 
vědecký tajemník 
Lékařská fakulta UP Olomouc 
Hněvotínská 3, 
775 15 Olomouc
Tel: 585632114 
E-mail: ladol@tunw.upol.cz

Členovévýboru

Prim. MUDr. Eva Kotulánová 
Odd.UZ diagnostiky KZM
FN u sv.Anny v Brně
Pekařská 53 
65691 Brno
tel.543183080
E-mail: eva.kotulanova@fnusa.cz

MUDr. Iva Tomášková, PhD.
Fakulta sportovních studií
MU v Brně
Kamenice 5 
62500 Brno
E-mail:itomaskova@email.cz 

Doc. MUDr. Petr Krupa
Lékařská fakulta Ostravské Univerzity
Syllabova 19
70300 Ostrava
E-mail: krupap@seznam.cz  

Prof.MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc. 
čestný člen výboru 
Emeritní profesor
Lékařské fakulty MU 
65691 Brno
E-mail: ihrazdira@seznam.cz
23.5.2019 - Ladislav Doležal