Elastografie příčnou vlnou

27.12.2016 Seznam publikací o elastografii příčnou vlnou

Ladislav Doležal - Zájemcům o elastografii příčnou vlnou jsou určeny přiložené seznamy literatury z oborů mamologie, hepatologie, MSK, urologie : ... více »

5.4.2014 Videozáznam přednášek v češtině o elastografii v UZ diagnostice

Ladislav Doležal - 20. listopadu 2013 uspořádal Biofyzikální ústav LF MU v Brně seminář "Elastografie v ultrazvukové diagnostice", na kterém byly předneseny odborné přednášky pojednávající o biofyzikálních principech zobrazení elasticity tkání, elastografických metodách využívaných v medicíně a ultrazvukové elastografii střižnými vlnami. ... více »

14.1.2012 Ultrarychlé zobrazení ultrazvukem

Ladislav Doležal - Velmi zajímavá informace, objasňující principy nové vývojové etapy sonografů, dané zvyšováním operační rychlosti počítačů. Vysvětluje podstatu ultrarychlého B-zobrazení, elastografie příčnou vlnou a ultrarychlého Dopplerovského zobrazení. Materiál byl dodán laskavostí společnosti Medata a.s.  ... více »

14.1.2012 Další informace o elastografii příčnou vlnou

Ladislav Doležal - Zde naleznete další  odkazy na zajímavé informace o této nové , diagniosticky velmi účinné modalitě ultrazvukového zobrazení.  ... více »

31.1.2011 Elastografie příčnou vlnou

Ladislav Doležal - Elastografie příčnou vlnou - ShearWave Elastography - poskytuje obrazovou reprezentaci toho co bylo historicky zjišťováno kvalitativně palpací. Hlavními cíli elastografie jsou zlepšení diagnostické jistoty a zvýšení specificity ultrazvukového vyšetření. Bližší informace si můžete přečíst v příspěvku kolektivního člena naší společnosti, firmy MEDATA a.s. ... více »