Odborné informace

V současné době jsou tyto odborné informace přístupné všem návštěvníkům. Po dokončení zkušebního provozu nových stránek dojde k omezení přístupu pouze na členy CSUM.

30.1.2011 - Ladislav Doležal