Superportál SonoWorld

dává přístup k nejrůznějším zajímavostem ze světa ultrazvuku, zejména pak k videopřednáškám světových autorit.
Člověk se zaregistruje, udá svoji emailovou adresou a nějaké heslo pod kterým se pak vždy ke čtení přihlašuje (vše zdarma) a má pak přístup ke všem informacím. V sekci Lectures je například v oddíle Physics and Artefacts přednáška J.Souqueta o shear-wave Elastografii.Portál SonoWorld.

Pro ultrazvukovou elastografii byla nyní vytvořena samostatná "ministránka", která shrnuje velké množství aktuálních informací o této nové sonografické modalitě, která se stává nepostradatelnou součástí ultrazvukového vyšetření, podobně jako tomu bylo před 30 lety s modalitou Dopplerovskou.
Elastografie - Sonoworld 

14.1.2012 - Ladislav Doležal