České odborné společnosti

Portál Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Česká Společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Diskusní server České radiologické společnosti ČLS JEP: Ultrasonografie

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

4.3.2012 - Ladislav Doležal