Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích (2017)

Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích (2017) - souhrn aplikací CEUS mimo vyšetření jater ke stažení.


CEUS (kontrastní ultrasonografie) nabývá na významu a rozšiřuje množství klinických aplikací napříč obory. V příloze či originálním textu EFSUMB naleznete současné již klinicky používané aplikace či výhledy do budoucnosti CEUS. 

15.6.2018 - Milan Kocián

Přílohy

  • CEUS doporuceni EFSUMB 2017.pdf - 200 KB, 11.6.2018, Milan Kocián
    Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích (2017) – souhrn aplikací