Videozáznam přednášek v češtině o elastografii v UZ diagnostice

20. listopadu 2013 uspořádal Biofyzikální ústav LF MU v Brně seminář "Elastografie v ultrazvukové diagnostice", na kterém byly předneseny odborné přednášky pojednávající o biofyzikálních principech zobrazení elasticity tkání, elastografických metodách využívaných v medicíně a ultrazvukové elastografii střižnými vlnami. Přednášky byly doplněné o ukázky klinického využití elastografie a demonstraci ultrazvukového přístroje Aixplorer. Přednášeli přední odborníci, členové naší společnosti. Akce se konala pod záštitou Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.4.00/17.0058.

Pokud vás tento nový trend v ultrazvukovém zobrazování zajímá, máte možnost shlédnout celý program semináře na videozáznamech přednášek, které si můžete stáhnout na následujícím internetovém odkazu:
 http://strih.med.muni.cz/Elast/staz.php 
Každá z přednášek je zaznamenána jak ve vysokém (formát .wwv) , tak i nižším rozlišení (formát .flv).
V poslední přednášce je detailně demonstrován real-time shear-wave-elastografický mód na multivlnném sonografu AIXPLORER.
Podrobnější informace o referované technologii jsou dostupné i na domovské stránce našeho kolektivního člena, společnosti MEDATA, spol. s r.o., která je distributorem systému AixPlorer pro ČR a SR.

5.4.2014 - Ladislav Doležal